Home verzekeringen

Verzekeringen

Permanent verzekerd met een uitgebreide dekking, Europeesche lang-op-reis verzekering!


Ziektekosten (bron nuffic.nl)

Medische behandelingen zijn duur in de VS. Hoewel de universiteiten vaak zelf een medische dienst hebben, wordt van de (buitenlandse) studenten verwacht dat ze goed verzekerd zijn. Ga na welke diensten de universiteit biedt en zorg voor een goede buitenlanddekking in je eigen ziektekostenverzekering. Let erop dat die lang genoeg zekerheid biedt, want zo’n dekking geldt vaak maar voor een half jaar. Vaak bieden de universiteiten een ziektekostenverzekering aan die alle buitenlandse studenten verplicht moeten afsluiten. Verzeker je eventueel apart voor repatriëring als je zelf ziek zou worden in de VS, of voor een ticket naar huis als iemand in de familie ernstig ziek wordt.

Voor meer informatie over de nieuwe ziektekostenverzekering en de gevolgen voor studeren in de VS kun je de brochure op www.fulbright.nl nalezen.

De speciale factsheet van de Nuffic over ziektekostenverzekeringen helpt je verder met informatie over de zorgverzekeringswet en jouw specifieke situatie.

 

Tandarts (bron nuffic.nl)

Verzeker je apart voor de tandarts, want de universiteit zorgt daar niet voor. Behandelingen zijn kostbaar en korting voor studenten is er niet bij.

 

WA - Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – bron nuffic.nl

Amerikanen stappen wat gemakkelijker naar de rechter om hun gelijk te halen dan Nederlanders, ook in persoonlijke conflicten. Zelfs als je in Nederland een WA-polis hebt met buitenlanddekking, kun je beter toch even nagaan of je dekking voldoende is voor je verblijf in de VS. Let op de duur én de hoogte (minstens 1 miljoen euro).

 

Autogebruik – bron nuffic.nl

Als je op de campus woont, is het goed om een fiets te hebben. Als je een auto huurt, kies dan voor de hoogste risicodekking in het huurcontract. En let erop dat het kenteken niet aangeeft dat het een huurauto is, anders loop je extra risico. Koop je een tweedehands auto (die zijn goedkoop, net als de benzine), informeer dan bij je eigen verzekeringsmaatschappij hoe het met de dekking van de verzekering zit. Het parkeren op de campus of in de stad is soms nauwelijks mogelijk en altijd duur. Bij aanrijdingen met schuld kunnen de kosten naar Nederlandse begrippen extreem oplopen, omdat er veel wordt geclaimd.

 

Gedragsnormen (bron nuffic.nl)

Je gedrag is niet te verzekeren, maar je kunt er wel op worden aangesproken. En zwaarder dan je in Nederland bent gewend. Je hoogleraar kan je om een geringe ‘misstap’ de toegang tot colleges ontzeggen of zelfs een straf opleggen. Let bijvoorbeeld op ‘correcte’ kleding of taalgebruik. Neem de moeite om de gedragscode van de instelling goed te lezen.

 

Permanent verzekerd met een uitgebreide dekking, Europeesche lang-op-reis verzekering!