Home STAGE TO DO'S

Gefeliciteerd, de stage staat nu vast! Nu de vervelende maar cruciale zaken!

Visa/ DS Forms/ Vergunningen

Je kan het beste op dit moment ‘al’ beginnen met het starten van de visum procedure. Een dergelijke procedure heeft een hoop haken en ogen en is cruciaal voor het verdere verloop van je project. Ik wil je graag aanbevelen dit proces uit te besteden! Het bedrijf dat ik hiervoor ingehuurd heb, is VisaVersa. Een klein maar professioneel bedrijf dat naar alle redelijkheid handelt en daar heel duidelijk en eerlijk in is.

Contact gegevens VisaVersa

 

Visumaanvraag is meestal maatwerk. Elk geval is anders. Daarom kan er ook van alles fout gaan. Als je zekerheid wilt, raad ik je aan een bedrijf als VisaVersa in te schakelen! Zodat jij je bezig kan houden met je stage. VisaVersa zal je instrueren over de volgende stappen. Volg deze nauwkeurig en zo snel mogelijk op! 

 

Kosten overzicht

(komt nog) 

 

(Uitleg Visum procedure.)

(Uitleg VisaVersa.)

 

Verzekeringen 

Ziektekosten (bron nuffic.nl)

Medische behandelingen zijn duur in de VS. Hoewel de universiteiten vaak zelf een medische dienst hebben, wordt van de (buitenlandse) studenten verwacht dat ze goed verzekerd zijn. Ga na welke diensten de universiteit biedt en zorg voor een goede buitenlanddekking in je eigen ziektekostenverzekering. Let erop dat die lang genoeg zekerheid biedt, want zo’n dekking geldt vaak maar voor een half jaar. Vaak bieden de universiteiten een ziektekostenverzekering aan die alle buitenlandse studenten verplicht moeten afsluiten. Verzeker je eventueel apart voor repatriëring als je zelf ziek zou worden in de VS, of voor een ticket naar huis als iemand in de familie ernstig ziek wordt.

Voor meer informatie over de nieuwe ziektekostenverzekering en de gevolgen voor studeren in de VS kun je de brochure op www.fulbright.nl nalezen.

De speciale factsheet van de Nuffic over ziektekostenverzekeringen helpt je verder met informatie over de zorgverzekeringswet en jouw specifieke situatie.

 

Tandarts (bron nuffic.nl)

Verzeker je apart voor de tandarts, want de universiteit zorgt daar niet voor. Behandelingen zijn kostbaar en korting voor studenten is er niet bij.

 

WA - Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – bron nuffic.nl

Amerikanen stappen wat gemakkelijker naar de rechter om hun gelijk te halen dan Nederlanders, ook in persoonlijke conflicten. Zelfs als je in Nederland een WA-polis hebt met buitenlanddekking, kun je beter toch even nagaan of je dekking voldoende is voor je verblijf in de VS. Let op de duur én de hoogte (minstens 1 miljoen euro).

 

Autogebruik – bron nuffic.nl

Als je op de campus woont, is het goed om een fiets te hebben. Als je een auto huurt, kies dan voor de hoogste risicodekking in het huurcontract. En let erop dat het kenteken niet aangeeft dat het een huurauto is, anders loop je extra risico. Koop je een tweedehands auto (die zijn goedkoop, net als de benzine), informeer dan bij je eigen verzekeringsmaatschappij hoe het met de dekking van de verzekering zit. Het parkeren op de campus of in de stad is soms nauwelijks mogelijk en altijd duur. Bij aanrijdingen met schuld kunnen de kosten naar Nederlandse begrippen extreem oplopen, omdat er veel wordt geclaimd.

 

Gedragsnormen (bron nuffic.nl)

Je gedrag is niet te verzekeren, maar je kunt er wel op worden aangesproken. En zwaarder dan je in Nederland bent gewend. Je hoogleraar kan je om een geringe ‘misstap’ de toegang tot colleges ontzeggen of zelfs een straf opleggen. Let bijvoorbeeld op ‘correcte’ kleding of taalgebruik. Neem de moeite om de gedragscode van de instelling goed te lezen.

 

Beurzen

HIM beurs

De HIM beurs stelt niet veel voor maar omdat het de enige beurs is, moeten we deze koesteren! De beurs is voor studenten die niet in aanmerking komen voor de ‘da vinci beurs’ of ‘erasmus beurs’. Meestal wordt een student ook niet betaald bij zijn Amerikaanse bedrijf, dat geeft je ook meer kans op deze beurs. De beurs is ook maar voor een selecte groep op te vragen. Het is niet zo dat je de E300,- gegarandeerd op je rekening krijgt gestort. Deze toelage is EENMALIG. Dus geen maandelijks terugkomende toelage.

 

Inschrijfformulier (komt nog)

website (komt nog)

Andere beurzen voor de vs(?)

 

Studiefinanciering

Lening - Om rond te komen hebben veel studenten die in Amerika stage lopen een aanvullende lening. Dit is een lening bovenop het bedrag dat jou sowieso wordt uitgekeerd door de IBG. De IBG heeft een goede regeling voor het terug betalen van de lening nadat je bent afgestudeerd. (http://www.ib-groep.nl) 

 

OV – De OV-kaart heb je in Amerika niet nodig! Als je jij kaart inlevert, wat ik sowieso aanraadt, krijg je een behoorlijke maandelijkse vergoeding voor het niet gebruiken van je kaart. Deze krijg je boven op je standaard toelage uitgekeerd. Deze toelage zal maandelijks ongeveer E75,- inhouden! 

 

Huisvesting

- http://www.craigslist.org (aanrader!)

- http://www.couchsurfing.com/

 

Ook kan je er voor kiezen een betaalde variant te proberen. Zijn meestal duur!

RDNY is niet te duur, hanteert geen ‘fees’ en biedt goede service: http://www.rdny.com

 

Permanent verzekerd met een uitgebreide dekking, Europeesche lang-op-reis verzekering!